skip to Main Content
دانشجو و جشنواره‌های تئاتر: سکو، لابیرنت یا چاه ویل؟
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
اردیبهشت هر سال جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران از طرف وزارت علوم و با همکاری دانشگاه‌ها برگزار می‌شود. جشنواره‌ای که در گذر زمان با وجود تغییرات متعدد ساختاری همچنان اصلی‌ترین ویترین برای فعالیت‌های تئاتری دانشجویان است. این جشنواره در این سال‌ها چه کارکردهای سیستماتیکی را با خود حمل کرده و چه دستاوردها و مخاطراتی داشته است؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗