بازطراحی دانشگاه‌های آینده بر اساس تحقیقات بین‌رشته‌ای

بازطراحی دانشگاه‌های آینده بر اساس تحقیقات بین‌رشته‌ای

در دنیایی که تحقیقات بین رشته‌ای بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است، تقسیم‌کردن دانشگاه‌ها به دپارتمان‌های آکادمیک و دانشکده‌ها نه تنها فایده‌ای ندارد بلکه باعث ایجاد محدودیت می‌شود. محیط‌ دانشگاه‌‌ها اغلب به دانشکده‌ها عادت کرده است. این دانشکده‌ها به افرادی که...
خواب و خوراک «خصوصی» برای دانشجویان

خواب و خوراک «خصوصی» برای دانشجویان

دستگا‌ه‌های کارتخوانی که‌ سال٩۴ بر سرویس‌های ایاب و ذهاب دانشجویان نصب شدند، هنوز باقی است. بهانه مسئولان دانشگاه این بود که فقط دانشجویان دانشگاه تهران از سرویس استفاده کنند و یک روز رئیس دانشگاه و رئیس بانک تجارت آمدند تا از این دستگاه‌ها رونمایی کنند. اعتراض‌های...
مرگ تدریجی دانشگاه

مرگ تدریجی دانشگاه

چند سال پیش، رئیس دانشگاهی در آسیا، دانشگاهش را که از لحاظ تکنولوژیک بسیار پیشرفته بود، با غرور و نخوت به من نشان داد. همان‌گونه که شایستۀ چنین شخصیت‌های برجسته‌ای است، وی توسط دو دستیار جوان تنومند با کت‌وشلوار سیاه و سایه‌هاشان همراهی می‌شد و من شک نداشتم که زیر...

Send this to a friend