اختلاف‌نظر درباره غافلگیرشدن یا نشدن شهرداری در برف

اختلاف‌نظر درباره غافلگیرشدن یا نشدن شهرداری در برف

شهروندان و برخی اعضای شورای شهر تهران از برف‌روبی‌نشدن خیابان‌های شهر ناراضی‌اند اما معاونان شهردار تهران می‌گویند همه خیابان‌های اصلی شهر بازند و هیچ مشکلی وجود ندارد. مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران از جمله منتقدان به عملکرد شهرداری درباره برف‌روبی است. به نظر او...
فراموش شدگان چیتگر

فراموش شدگان چیتگر

«بیایید پارک چیتگر. خانه‌های سازمانی. پلاک هم نداریم.» آدرس ١٢خانواده ساکن در جنگل چیتگر همین است. تمام آن صد نفر وقتی می‌خواهند آدرس خانه‌های سیمانی و بدون پلاک‌شان را به دوست و آشنا بدهند می‌گویند جنگل. درست وسط جنگل چیتگر، کنار کاج‌ها و سروهای نقره‌ای دو ساختمان...
حاکمیت تردد در شهر – بخش اول

حاکمیت تردد در شهر – بخش اول

در ابتدای سال ۹۳ در چهارراه ولیعصر زیرگذری احداث شد[۱]. بازهم پروژه‌ی عمرانیِ جدیدی در تهران. به نظر قرار بر این است که پس از تونل رسالت و تونل توحید و اتوبان امام علی و پل دو طبقه صدر و خطوط بی آر تی، زیرگذر ولیعصر هم برگ دیگری باشد از دفتر «تهران در مسیر پیشرفت و...
در نقد مدرسه‌فروشی

در نقد مدرسه‌فروشی

اینکه نحوه استفاده فضای شهر و کنترل آن در ید قدرت طبقه اقتصادی خاصی باشد ابدا موضوع جدیدی نیست و دست کم برای ساکنان شهر تهران به قدری ملموس است که طبیعی جلوه می‌کند. با این همه خبر «مدرسه‌فروشی» برای تأمین هزینه‌های آموزش و پرورش شوکه‌کننده بود. اوایل‌ سال جاری...

Send this to a friend