انتخاب فیلم مردمی جشنواره فجر شفاف نیست

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

جشنواره فیلم فجر

تعداد مطالب: 6

او که رستگار می‌کند

او که رستگار می‌کند

ایده اصلی عیاری، که در فیلم‌هایش به بیان مختلف تکرار می‌شود، مالکیت است. زیربنای تمام آثار او را ایده مالکیت و نتیجه ناگریز آن یعنی دزدی – و گاهی بخشش - تشکیل می‌دهند.