انتخاب فیلم مردمی جشنواره فجر شفاف نیست

انتخاب فیلم مردمی جشنواره فجر شفاف نیست

سرمایه‌گذار فیلم «ما همه با هم هستیم» برگزارکننده فرایند انتخاب فیلم مردمی جشنواره فجر است.

برای انتخاب آرای مردمی امسال جشنواره فجر از سامانه جدیدی به نام ۷۱۰ استفاده شده و تماشاگران جشنواره با یک کد می‌توانند در نظرسنجی فیلم مردمی جشنواره سی و هفتم شرکت کنند. این سامانه با همراهی اپلیکیشنی به نام تیک ثبت آرای مردمی را انجام می‌دهد تا بهترین فیلم از نگاه تماشاگران انتخاب و معرفی شود.

فعالیت اصلی مجموعه تیک در حوزه vod است و مدیر مجموعه تیک همان سرمایه‌گذار فیلم پربازیگر «ما همه با هم هستیم» است.