سرمایه‌گذار فیلم «ما همه با هم هستیم» برگزارکننده فرایند انتخاب فیلم مردمی جشنواره فجر است.

برای انتخاب آرای مردمی امسال جشنواره فجر از سامانه جدیدی به نام ۷۱۰ استفاده شده و تماشاگران جشنواره با یک کد می‌توانند در نظرسنجی فیلم مردمی جشنواره سی و هفتم شرکت کنند. این سامانه با همراهی اپلیکیشنی به نام تیک ثبت آرای مردمی را انجام می‌دهد تا بهترین فیلم از نگاه تماشاگران انتخاب و معرفی شود.

فعالیت اصلی مجموعه تیک در حوزه vod است و مدیر مجموعه تیک همان سرمایه‌گذار فیلم پربازیگر «ما همه با هم هستیم» است.