روایتی از یک سرقت بزرگ

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

توزیع درآمد

روایتی از یک سرقت بزرگ

روایتی از یک سرقت بزرگ

کارگران که در ایران نیروی کارشان را برای گذران زندگی می‌فروشند در طی دهه‌های اخیر سطح زندگی‌شان به طور مستمر کاهش پیدا کرده است. با وجود اینکه در این چند دهه کارگران جامعه ایران شاهد نزول سطح زندگی خود بوده‌اند گشت‌و‌گذاری در محله‌های اعیانی تهران و دیگر شهرهای بزرگ...
مدیران آمریکایی ۳۱۲برابر بیشتر از کارگران حقوق می‌گیرند

مدیران آمریکایی ۳۱۲برابر بیشتر از کارگران حقوق می‌گیرند

اقتصاد آمریکا این روزها خیلی پررونق است، به ویژه اگر شما مدیرعامل یک شرکت باشید. میزان درآمد مدیران شرکت‌های بزرگ آمریکایی در سال گذشته سر به آسمان می‌گذارد درحالیکه حقوق کارگران معمولی به زحمت تکانی خورده است. بر اساس مطالعه جدید موسسه سیاست‌های اقتصادی آمریکا،...
ریخت و پاش ١٢برابری ثروتمندان

ریخت و پاش ١٢برابری ثروتمندان

توزیع درآمد یکی از شاخص‌های مهم اقتصاد کلان محسوب می‌شود که بیانگر سطح نابرابری و فاصله طبقاتی، در یک اقتصاد است. برای اندازه‌گیری توزیع درآمد، شاخص‌های متعددی وجود دارد که معمول‌ترین آنها «ضریب جینی» (Gini Coefficient) است. این ضریب با توجه به هزینه و درآمد دهک‌های...