skip to Main Content
اثر مشروطه‌ستیزی بر نظام اقتصادی در ایران امروز
۲۸ مرداد ۱۳۹۶
نقش‌آفرینی بسیار پررنگ نیروهایی سیاسی که نه بنا بر انتخاب بلاواسطه و بلاشرط مردم بر مسند قدرت تکیه زده‌اند چه تاثیراتی بر روند تکوین آنچه غالبا نظام سرمایه‌داری متعارف نامیده می‌شود بر جای گذارده است؟ این پرسش درباره نحوه تاثیرگذاری نوع خاصی از الگوی توزیع قدرت در عرصه سیاست بر نوع نظام اقتصادی در عرصه اقتصاد است.
بیشتر بخوانید
گزارش تحقیقی- میدانی از قدرت خرید گوشت و مرغ اهالی ١٤ محله پایتخت
سفره منهای گوشت
۲۷ خرداد ۱۳۹۶
قدرت خرید گوشت قرمز ایرانیان پایین رفته؛ این را آخرین داده‌های مرکز آمار و بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد. آمارهایی که می‌گویند، در یک‌دهه ٢٥‌درصد قدرت خرید گوشت کم شده است.
بیشتر بخوانید
هفت‌سین‌هایی که با دست «دیزاینر‌ها» خلق می‌شوند
سکه‌های بهار آزادی در جام «هفت‌سین»
۲۸ اسفند ۱۳۹۵
قیمت سفره‌های هفت‌سین هم مانند همه سفره‌های دیگر برای مردم بسیار متفاوت است. قیمت‌ها از ۱۵هزار تومان برای جمع‌کردن یک سفره معمولی تا ۳۰۰میلیون تومان با ۹۶ سکه بهار آزادی و استخدام طراح داخلی برای «دیزاین» آن در نوسان است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗