مقصر اصلی سیل شیراز، شهرداری است

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

تخلفات شهرداری

تعداد مطالب: 31