skip to Main Content
ارز دولتی تخصيص‌يافته به واردکنندگان دارو کجا رفت؟
گرانی بیش از ۸۰ درصدی برخی داروها
۴ مهر ۱۳۹۷
شرکت‌های دارويی، محصولات خود را با قيمت‌هايی به فروش رسانده‌‌اند که در دوره شکاف سه‌برابری ارز دولتی و آزاد، سود حداکثری کرده و خبری از «پوشش حمايتی» تأمين نياز دارويی مردم در برابر گرانی‌ها نيست.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗