skip to Main Content
وضعیت کارگران ساختمانی بدون بیمه در روزهای کرونا
آرماتوربندها: «انگار وجود نداریم»
۲۹ آبان ۱۳۹۹
هر هفته پنج کارگر ساختمانی آرماتوربند در ساختمان‌های درحال ساخت، سقوط می‌کنند و خانه‌نشین می‌شوند. خانه نشینی برای آنها یعنی پایان همه چیز؛ نه از بیمه بیکاری خبری هست، نه حمایتی.
بیشتر بخوانید
مردان قلعه رستم مدرسه نداشتند ، اسکلت‌کار شدند
مردان پرنده
۱۷ مهر ۱۳۹۶
در ٢ روستای قلعه رستم و بیدستانه جوانان زیادی دراثر سقوط از داربست هنگام کار در ساختمان‌های تهران و شهرهای بزرگ مجروح و برای ماه‌ها بیکار شده‌اند. روستاهای آنها دبیرستان ندارد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗