skip to Main Content
سالانه ۵۰۰میلیارد بطری پلاستیکی آب در جهان مصرف می‌شود
وحشت پلاستیک و مسئولیت ما
۲۱ تیر ۱۳۹۶
در حال حاضر همه ما از وحشت پلاستیک آگاهیم. آخرین آمارها نشان می‌دهد ما در سال ۲۰۲۱ سالانه بیش از ۵۸۰میلیارد بطری مصرف خواهیم کرد، ۳۰۰میلیارد بیشتر از یک دهه گذشته.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗