skip to Main Content
آیا ماکرون یا لوپن فرانسه را از بحران نجات می دهند؟
ژاندارک تقلبی، فرگزیت مصلحتی
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
نظرسنجی‌های اخیر از کاهش 5 درصدی آرای امانوئل ماکرون در مقابل رقیب خود مارین لوپن خبر می‌دهند. ماکرون و لوپن هر دو تلاش می‌کنند با قرار گرفتن در بیرون از جناح‌بندی‌های سنتی جامعه سیاسی فرانسه، قول تشکیل دولت جدیدی را به مردم بدهند.
بیشتر بخوانید
نگاه نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه به کدام طبقه است؟
دست لوپن در سبد رای چپ‌ها
۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
مارین لو پن نامزد راست افراطی در فرانسه تلاش دارد با نقد ایده‌های بازار آزاد و سرمایه‌داری افسارگسیخته امانوئل ماکرون (دیگر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری)، خود را نزدیک به نیروهای جناح چپ معرفی کند.
بیشتر بخوانید
جنگ با راست افراطی در دور دوم انتخابات فرانسه
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
اگر بنوا آمون که براساس بسیاری از نظرسنجی‌ها مقامی بهتر از پنجم را نمی‌توانست کسب کند، به نفع ژان لوک ملانشون کناره‌گیری می کرد، وضعیت جناح چپ در انتخابات این دوره، به گونه‌ای دیگر و امید به حضور در دور دوم از سوی نامزد جناح چپ بیشتر می‌شد.
بیشتر بخوانید
نامزد چپگرای انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در آخرین نظرسنجی‌ها سوم است
ملانشون؛ پیش به سوی فرانسه نافرمان
۳۰ فروردین ۱۳۹۶
«ژان لوک ملانشون» از جناح چپ و از حزب «فرانسه نافرمان» با شعار «آینده مشترک» بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها در مقام سوم قرار دارد. او طرفدار ایجاد جمهوری ششم، بازپخش ثروت، بازنگری پیمان‌های فرانسه با اتحادیه اروپا و تاکید بر استقلال فرانسه در مقابل دیگر کشورها به ویژه آمریکا است.
بیشتر بخوانید
پایان اولاند و رقابت دوباره راست‌ها
۲۸ فروردین ۱۳۹۶
ناکامی فرانسوا اولاند، رئیس ‌جمهور کنونی فرانسه از حزب سوسیالیست در جلب رضایت مردم و کناره‌گیری او از انتخابات باعث شده نامزدهای احزاب راست و راست افراطی در فرانسه رقابت اصلی را به دست بگیرند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗