کسی کاری نکرده…

کسی کاری نکرده…

رضا شهابی، از کارکنان سابق شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و یکی از موسسان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که پس از تحمل شش سال حبس دوباره به زندان رفت، وضعیت جسمانی خوبی ندارد. رضا شهابی ۴۴ ساله ۲۲ خرداد سال ۸۹ در پی اعتراضات صنفی راهی زندان شد و پس از...
گرسنگی به مثابه سلاح

گرسنگی به مثابه سلاح

زندانی‌های گرسنه در آشویتس بیش از هر چیز دیگری با خیال غذا رویابافی می‌کردند. ویکتور فرنکل، روانپزشک اتریشی و از بازماندگان هولوکاست، این وضعیت را در کتاب خود با عنوان «جستجوی انسان به دنبال معنا» توصیف می‌کند. با جیره‌ای از سوپ رقیق و برشی نان بیات که گاه‌ گداری با...
زنجیرهای ما، پیش از ما درهم‌ می‌شکنند

زنجیرهای ما، پیش از ما درهم‌ می‌شکنند

زندان حاداریم، اسرائیل  طی ۱۵ سال سر کردن در زندان‌های اسرائیل، هم شاهد و هم قربانی مجموعه‌ [اقدامات] غیرقانونی، بازداشت‌های خودسرانه و بدرفتاری اسرائیل با زندانیان فلسطینی بوده‌ام. بعد از این که از تمام گزینه‌های موجود ناامید شدم، به این نتیجه رسیدم که جز اعتصاب غذا...

Send this to a friend