skip to Main Content
سومین نگاه جنسیتی به مدد بانك صادرات در اصفهان كلید خورد
ضمانت مردانه برای وام زنانه
۱۹ مرداد ۱۳۹۶
«فرم تعهد همسر/ پدر»؛ دیروز در شبكه‌های اجتماعی، فرمی با این عنوان به سرعت دست‌به‌دست شد. فرمی كه نشان می‌داد، بانك صادرات استان اصفهان از همسر یا پدر زنانی كه برای افتتاح حساب جاری یا دریافت تسهیلات اقدام می‌كنند، تعهد می‌گیرد.
بیشتر بخوانید
گفتگو با فاطمه صادقی، پژوهشگر اجتماعی و فعال حقوق زنان
چالش‌های معیشتی زنان؛ برای خانواده یا به ضرر آن
۱۸ مرداد ۱۳۹۶
«استقلال اقتصادی زنان» و «رشد آگاهی زنان» دو عامل اصلی، در کنار دیگر عواملی‌ند که از آنها به عنوان دلایل ناپایداری پیوندهای زناشویی در خانواده یاد می‌شود. اما این دو عامل دارای پیچیدگی‌هاییند که نیاز به بررسی جوانب مختلف‌شان وجود دارد. در این زمینه چه تغییراتی رخ داده و دولت چه وظایف اجتماعی را می‌تواند ایفا کند؟ دکتر فاطمه صادقی، پژوهشگر اجتماعی در گفتگو  به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗