بررسی شاخص‌های اجتماعی زندگی زنان روستایی در انجمن جامعه‌شناسی

بررسی شاخص‌های اجتماعی زندگی زنان روستایی در انجمن جامعه‌شناسی

نشست « زنان روستایی و برخی از شاخص‌های اجتماعی» روز دوشنبه ۱۵ آبان ساعت ۱۵ تا ۱۷/۳۰ در سالن کنفرانس انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار می‌شود.

در این نشست فروغ‌السادات بنی‌هاشم، مدیرکل دفتر امور زنان جهاد کشاورزی با موضوع ترویج کارآفرینی زنان و نقش آن در توسعه کسب و کار جوامع روستایی و عشایری، نفیسه آزاد، دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد با موضوع تفاوت‌ها و شباهت‌های فقر زنانه در شهر و روستا و حمید دباغی، دکترای جامعه‌شناسی توسعه اجتماعی روستایی با موضوع  توانمندسازی زنان روستایی، مروری بر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها سخنرانی می‌کنند.

این نشست را گروه جامعه‌شناسی روستاییان و عشایر انجمن جامعه‌شناسی ایران با همکاری موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی برگزار می‌کند