لطفا روی کودکان بنزین نریزید

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

استرس

تعداد مطالب: 4

لطفا روی کودکان بنزین نریزید

لطفا روی کودکان بنزین نریزید

شلیک یک گلوله به یک انسان بی‌گناه را چطور برای کودک خود توضیح می‌دهید؟ اگر کودک خبری درباره کشته شدن عده‌ای بی‌گناه از تلویزیون شنید و از شما سوال کرد، چطور به او پاسخ می‌دهید؟
راهبران مترو راهی به روشنی ندارند

راهبران مترو راهی به روشنی ندارند

راهبری مترو شغل به نسبت جدیدی است و مشکلات خودش را دارد. راهبران مترو ترجیح می‌دهند به جای مطرح‌کردن مشکلات با شرایطشان کنار بیایند زیرا معتقدند طرح آنها نتیجه‌ای جز دردسر برایشان نداشته است.