قرنطینه یا زندان؛ کودک شما کجاست؟

آرشیو یادداشت‌های

آیلار رزاقی

تعداد مطالب: 2

قرنطینه یا زندان؛ کودک شما کجاست؟

قرنطینه یا زندان؛ کودک شما کجاست؟

هنوز مهدکودک‌ها و مدرسه‌ها در پی شیوع کرونا تعطیل‌اند. این متن راهکارهایی با شما در میان می‌گذارد تا بتوانید با کودکانی که کرونا مجبورشان کرده در خانه بمانند، بهتر تا کنید.
لطفا روی کودکان بنزین نریزید

لطفا روی کودکان بنزین نریزید

شلیک یک گلوله به یک انسان بی‌گناه را چطور برای کودک خود توضیح می‌دهید؟ اگر کودک خبری درباره کشته شدن عده‌ای بی‌گناه از تلویزیون شنید و از شما سوال کرد، چطور به او پاسخ می‌دهید؟