skip to Main Content
نگاهی به یک بخش‌نامه آموزش پرورش
در باب لکنت به مثابه تخطی از ایده‌آل سرمایه‌دارانه‌
۷ دی ۱۳۹۶
در لیست شرایط استخدامی نیروهای جدید آموزش و پرورش، بندی که به حذف افراد دارای لکنت زبان یا لهجه‌ غلیظ اختصاص داشت حتی در بین منتقدان بخش‌نامه هم حساسیت جدی برنینگیخت. در این یادداشت از خود می‌پرسیم که اساسا لکنت زبان چیست و چرا وضع چنین قانونی نمی‌تواند به بهانه‌ ناتوانی شغلی توجیه شود.
بیشتر بخوانید
چه کسی بمباران کشورش را خواست؟
شاه انگلیس طرفدار هیتلر و آلمان نازی بود
۸ تیر ۱۳۹۴
به یمن دستگاه‌های تبلیغاتی از سینما و تلویزیون گرفته تا دیگر رسانه‌های عامه‌پسند، تصویری کلیشه از جنگ‌های جهانی و نقش کشورها و گروه‌ها در آنها در اذهان عمومی جاافتاده است. این کلیشه‌ها، نقشی قهرمانانه و سرشار از خوبی به کشورهای فاتح غربی داده و آن‌ها را یا از جنایات جنگی مبرا دانسته و یا جنایات آنها را شر لازمی که برای پیروزی بر اهریمن بزرگتر آلمان نازی اجتناب‌ناپذیر بوده جا می‌زنند. اما واقعیت جنگ پیچیده‌تر از این نبردهای خیر و شر است. این یادداشت به روابط پیچیده میان هیتلر و خانواده سلطنتی انگلستان میپردازد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗