skip to Main Content
نگاهی به یک بخش‌نامه آموزش پرورش
در باب لکنت به مثابه تخطی از ایده‌آل سرمایه‌دارانه‌
۷ دی ۱۳۹۶
در لیست شرایط استخدامی نیروهای جدید آموزش و پرورش، بندی که به حذف افراد دارای لکنت زبان یا لهجه‌ غلیظ اختصاص داشت حتی در بین منتقدان بخش‌نامه هم حساسیت جدی برنینگیخت. در این یادداشت از خود می‌پرسیم که اساسا لکنت زبان چیست و چرا وضع چنین قانونی نمی‌تواند به بهانه‌ ناتوانی شغلی توجیه شود.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗