قرنطینه دائمی

آرشیو یادداشت‌های

اسلایدر

تعداد مطالب: 329

قرنطینه دائمی

قرنطینه دائمی

تجربه قرنطینه خانگی، محدودیت‌ها در رفت و آمد و ...، تجربه مشترک عمومی‌ای شده است. تجربه‌ای که افراد را به هم نزدیک کرده است. اما آیا این نزدیکی به معنای پذیرش کسانی که پیش از این نیز محدود بوده‌اند نیز هست؟
برآمدن ترکیه‌ اردوغان

برآمدن ترکیه‌ اردوغان

دنیا یک‌صدا این سؤال را تکرار می‌کند که آیا ترکیه به سوی استبداد کامل پیش می‌رود؟ جواب تام و تمام به این سوال را اما نه در تحلیل‌های سیاسی روزمره که باید در اقتصاد سیاسی ترکیه و تاریخ آن جستجو کرد.
ویروس کرونا چگونه به زنان در آسیا ضربه می‌زند؟

ویروس کرونا چگونه به زنان در آسیا ضربه می‌زند؟

علاوه بر نبرد برای سلامتی که همگان با آن درگیرند، تاثیرات اجتماعی ویروس کرونا نیز قابل توجه است. در سراسر آسیا، این زنان‌اند که به طور نامتناسبی تحت تاثیر آن قرار می‌گیرند.
گسترش کرونا در شرایط ضعف دموکراسی

گسترش کرونا در شرایط ضعف دموکراسی

فن‌سالاران با پرهیز از یک توافق دموکراتیک، ترجیح می‌دهند فرمول و فنی سریع برای توسعه پیدا کنند و ارائه دهند؛ اما حقیقت آن است که فرمولی چنین معجزه‌گر وجود ندارد.
زنانِ پرستار؛ صفِ اول درمان و ابتلا

زنانِ پرستار؛ صفِ اول درمان و ابتلا

زنان پرستار در صف اول مقابله و درمان کرونا هستند. اما در ایران آمار دقیقی از این زنان درگیری شده کادر درمان با کرونا نداریم. دغدغه‌ها، نگرانی‌ها و کمبودهایی که در کارشان پیش آمده و می‌آید.
خارج از انحنای خطر

خارج از انحنای خطر

این روزها خیلی‌ها حرف از صاف کردن منحنی بیماری همه‌گیر کرونا می‌زنند، نمودار نشان می‌دهند و اعداد مختلف را سند ادعای درستی راهکارهایشان برای کنترل کرونا می‌دانند. اما اشکال این عددها و منحنی‌ها کجاست؟