آرشیو یادداشت‌های

یاسمن خالقیان

محکومیم به حاشیه‌نشینی

محکومیم به حاشیه‌نشینی

با یک روسری سبز موهای یکدست سفیدش را پوشانده؛ با فشار می‌سابد تا چرک از لباس کم شود، در کنارش یک گودال پر از آب گل‌آلود است، بیشتر می‌سابد و در آخر با همان آب؛ لباس را آب می‌کشد. در دنیای او جریان پیدا می‌کنم؛ می‌خواند و با فشار می‌سابد. در این بین گاهی نگاهش را به...
بیست درجه زیر صفر عدالت

بیست درجه زیر صفر عدالت

درخت هایِ ریشه دار. ریشه به زمین و سر بریده. سرما و ترس تبر شده به شاخه های خشک اما با همان ریشه‌های در زمین مانده فکرسبز شدن دارند به رویایِ دوباره نشستن پرنده‌ها به شاخه‌هایشان. همه مردم این سرزمین آنچه بودند را از یاد نبرده‌اند. دل به دل شما می‌شوند. مهر را به یاد...
الفبای فقر در مناطق مرزی

الفبای فقر در مناطق مرزی

تک تک آدم‌هایی که این روزها زندگی‌شان کردم با خطی به هم وصل می‌شوند. برخی فراموش شده و عده‌ای دیگر تنها در سکوت ادامه می‌دهند, مردم مزارع خشک شده، مردم بی‌برق که با نزدیک‌ترین درمانگاه چندین کیلومتر فاصله دارند، مردم خراسان جنوبی در جوار استانی با بزرگ‌ترین نهاد...
زندگی در حدفاصل بیکاری و خودکشی

زندگی در حدفاصل بیکاری و خودکشی

برای نگارش زندگی مردم جنوب غرب ایران راهی ایلام می‌شوم؛ سرزمینی که از ابتدایی‌ترین زیرساخت‌های حمل و نقل هم محروم است و این مساله حتی تا پیش از فرود هواپیما بر روی باند فرودگاه به خوبی احساس می‌شود؛ درست در لحظه‌ای که هواپیمای پرواز ایلام- تهران به دلیل نبود امکانات...
ناقوس فقر در شهر

ناقوس فقر در شهر

شمیران نو به همراه عکاس خبرگزاری، با دو دوربین در دست‌هایمان٬ به آنها زل می‌زنیم، می‌بینند؛ اما برایشان مهم نیست، مهمتر از حضور ما چیزی است که در دست یکی از آن دو نفر است و سر می خورد به دست آن یکی که روی موتور نشسته، بوی فاضلاب با خانه های آجری که متراژش به ۵۰ متر هم...