skip to Main Content
طرح ضربتی جمع آوری کودکان کار مهاجر خانواده‌هایشان را دچار مشکل کرده است
چشم‌ انتظار پشت درهای اردوگاه
۲۶ شهریور ۱۳۹۶
از سرنوشت تعدادی از کودکان کار پس از جمع‌آوری اطلاعی در دست نیست. نهادهای مربوطه به خانواده‌های کودکان درباره ارگان دستگیر کننده و محل نگهداری پاسخی نمی‌دهند.
بیشتر بخوانید
«جوانمردان» میزبان کودکان افغان
۱۰ آبان ۱۳۹۳

سپیده سالاروند، گزارشی از برگزاری یک روز جشن برای تعدادی از کودکان افغانی تهیه کرده است. این جشن توسط چند سازمان مردم‌نهاد به مناسبت هفته کودک برگزار شد. پیچیدگی زندگی کودکان کار و افغان حتی در برگزاری مراسم نیز پیداست چرا که بسیاری از آن‌ها باید سر کار ‌می‌رفتند و در مراسم شرکت نکردند.  

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗