روایت یک «پاکسازی»

آرشیو یادداشت‌های

سپیده سالاروند

تعداد مطالب: 2

«جوانمردان» میزبان کودکان افغان

«جوانمردان» میزبان کودکان افغان

سپیده سالاروند، گزارشی از برگزاری یک روز جشن برای تعدادی از کودکان افغانی تهیه کرده است. این جشن توسط چند سازمان مردم‌نهاد به مناسبت هفته کودک برگزار شد. پیچیدگی زندگی کودکان کار و افغان حتی در برگزاری مراسم نیز پیداست چرا که بسیاری از آن‌ها باید سر کار ‌می‌رفتند و در مراسم شرکت نکردند.