آرشیو یادداشت‌های

جودیت باتلر

زندگی خوب در کنار دیگران زیسته خواهد شد

زندگی خوب در کنار دیگران زیسته خواهد شد

در حقیقت، اگر نقطه‌ شروعمان وضعیت وابستگی و هنجارهایی باشد که انکار آن را تسهیل می‌‌کنند، آنوقت چطور می‌شود؟ چنین نقطه‌ی عزیمتی چه تاثیری در ایده‌ ما از سیاست، و حتی نقش اجراگری درون امر سیاسی خواهد داشت؟ آیا می‌توان بعد فعال و واجد عاملیتِ گفتار اجرایی را از ابعاد...
این زندگی هم به من تعلق دارد هم ندارد

این زندگی هم به من تعلق دارد هم ندارد

[ بخش اول؛ آیا می‌توان زندگی بد را به خوبی زیست؟ ] زندگی من همین زندگی است، همینی که اینجا زندگی می‌شود، در افق مکانی و زمانی که توسط بدنم تثبیت شده است. اما همزمان آن بیرون هم هست، در هم پیچیده با تمام زندگی‌هایی که من فقط یکی از آنها هستم. افزون بر آن، در هم تنیده...
آیا می‌توان زندگی بد را به خوبی زیست؟

آیا می‌توان زندگی بد را به خوبی زیست؟

وقتی در سال ۲۰۱۲ جودیت باتلر برندهٔ جایزهٔ آدورنو شد (جایزه ای که پیش از آن به نوربرت الیاس، ژاک دریدا، هابرماس، گدار و تعدادی دیگر تعلق یافته بود)، دولت و رسانه‌های اسرائیل به شدت نسبت به این انتخاب واکنش نشان دادند. علت آن هم فعالیت باتلر در کمپین تحریم آکادمیک...