skip to Main Content
بخش سوم سخنرانی جودیت باتلر درباره زندگی
زندگی خوب در کنار دیگران زیسته خواهد شد
۶ آبان ۱۳۹۵
جودیت باتلر در بخش سوم سخنرانی‌اش در مراسم دریافت جایزه آدورنو توضیح می‌دهد که چگونه زیستن یک زندگی وابسته به محیط اطراف است و چگونه چنین زندگی‌ای بی مقاومت ناممکن است
بیشتر بخوانید
سخنرانی جایزه ی آدورنو - بخش دوم
این زندگی هم به من تعلق دارد هم ندارد
۵ مهر ۱۳۹۵
در بخش دوم سخنرانی، باتلر پرسش زندگی خوب را تا بن بست اخلاقی آن دنبال می‌کند (این زندگی هم به من تعلق دارد هم ندارد)؛ تا جایی که با نظم سیاسی موجود در تضاد قرار می‌گیرد، و نشان می‌دهد که حتی «بی‌ثباتی» در مقام اشکال مختلف «زیست‌ناپذیری» نمی‌تواند پرسش از زندگی نیک را محو کند. این تناقض برای آرنت با دوگانه‌ی خصوصی / عمومی حل و فصل می‌شود، و در ادامه باتلر به مشکلات این دوگانه و نسبت آن با امکانِ سیاست (یا بهترین شکل زیستن) می‌پردازد.
بیشتر بخوانید
بخشی از سخنرانی جایزه ی آدورنو
آیا می‌توان زندگی بد را به خوبی زیست؟
۱۶ شهریور ۱۳۹۵
آدم چطور می‌تواند زندگی خود را به درستی پیش ببرد، به گونه‌ای که بتوانیم بگوییم در جهانی که برای انبوهی از مردم محرومیتِ ساختاری و نظام‌مند به همراه دارد، ما به نیکی زیسته‌ایم. این سوالی است که جودیت باتلر در سخنرانی خود هنگام دریافت جایزه آدورنو به پیش می‌کشد و تلاش می‌کند پاسخ دهد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗