بدانیم که اطلاعات لو رفته متعلق به تپسی نیست، متعلق به ما است

آرشیو یادداشت‌های

جادی

تعداد مطالب: 9

تعریف جدید کیلوگرم

تعریف جدید کیلوگرم

مفهوم علمی کیلوگرم قرار است تعریف جدیدی پیدا کند. در حال حاضر واحد وزن بر اساس شمشی به نام Le Grand K تعریف شده که در پاریس نگهداری می‌شود. در روز جمعه محققان در ورسالی و در کنفرانس وزن‌ها و اندازه‌ها جمع شدند و رای دادند که این تعریف تغییر کند. هدف جدید، تعریف کیلوگرم بر اساس جریان الکتریکی است.