یادی از اشکان قاسمی

یادی از اشکان قاسمی

اشکان قاسمی دیروز فوت کرد. چرایی و چگونگی اش بحث دیگه ای است. اشکان دوست قدیمی ما، از موسسین لاگ تهران، از آدم هایی که من همراهش لینوکس و بالاتر از اون فکر کردن تمرین کردم و کسی که IRC لاگ تهران رو راه انداخت و مدیریت کرد و کسی که خیلی کارهای دیگه کرد. خبر ناراحت...
ما مشتری نیستیم؛ کالاییم

ما مشتری نیستیم؛ کالاییم

منظور از داده‌های بزرگ چیست و آیا این یک پدیده تازه است؟ جادی:‌ داده‌ها همیشه در زندگی بشر وجود داشتند و تولید می‌شدند. اتفاقی که افتاده است یک رشد انفجاری در میزان تولید و توان ذخیره‌سازی این داده‌هاست. ما امروز از کارت‌های اعتباری استفاده می‌کنیم؛ در خیابانی که راه...
پتانسیل رادیکال داده‌های بزرگ

پتانسیل رادیکال داده‌های بزرگ

امروزه داده‌های بزرگ برای به پیش‌راندن سود و زیرنظر گرفتن شهروندان به کار می‌رود. اما چه می‌شود اگر آن را به نفع جامعه به کار بیاندازیم؟ اوراکل غول دنیای نرم‌افزار، بیگ دیتا یا داده‌های بزرگ را «الکتریسیته قرن بیست و یکم خوانده – نوعی انرژی جدید که هر چیزی را که...

Send this to a friend