skip to Main Content
نگاهی انتقادی به مهندسی زیستی
اتومبیل و زیست جهان ایرانی
۴ تیر ۱۳۹۸
اتومبیل‌ها جایگاه ویژه‌ای در زندگی هر شهروندی تسخیر کرده‌اند و تصور زندگی بدون آنها سخت شده است. اما این وسیله چه تاثیری بر زیست شهری و فردی ما گذاشته است؟ آیا اتومبیل تنها یک وسیله برای جابجایی است؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗