«صاحب‌خانه خوب» یا «خانه خوب»؛ حق ما کدام است؟

آرشیو یادداشت‌های

هومن هنرکار

تعداد مطالب: 3

اتومبیل و زیست جهان ایرانی

اتومبیل و زیست جهان ایرانی

اتومبیل‌ها جایگاه ویژه‌ای در زندگی هر شهروندی تسخیر کرده‌اند و تصور زندگی بدون آنها سخت شده است. اما این وسیله چه تاثیری بر زیست شهری و فردی ما گذاشته است؟ آیا اتومبیل تنها یک وسیله برای جابجایی است؟