وزیر کار افزایش بیش از ۱۵ درصدی مزد را امضاء نمی‌کند

وزیر کار افزایش بیش از ۱۵ درصدی مزد را امضاء نمی‌کند

آخرین جلسه تعیین حداقل مزد برای سال ۹۴ در حالی پایان یافت که وزیر کار تهدید کرد افزایش بیش از ۱۵ درصدی مزد را امضاء نمی‌کند.

تعیین حداقل دسنمزد برای هر سال به تصمیم شورایی متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران صورت می‌گیرد. گروه کارگری در واپسین جلسه خواستار افزایش حداقل ۲۶۱ هزار تومانی حقوق بصورت ۲۰۰ هزار تومان مزد پایه و ۶۰ هزار تومان مزایا بود.

برخی از اقتصاددانان حقوق زیر یک میلیون و سیصد را ناکافی می‌دانند. گروه‌های کارگری اگرچه نبود تشکل‌های آزاد کارگری را مشکلی برای دخالت در چانه‌زنی بر سر حداقل دستمزد می‌دانند اما در هفته‌های گذشته تلاش کردند با حمایت از گروه کارگری حاضر در مذاکرات باعث افزایش واقعی دستمزدها شوند.