وزارت صنعت رانت واردات انحصاری خودرو را به یک شرکت می‌دهد

وزارت صنعت رانت واردات انحصاری خودرو را به یک شرکت می‌دهد

هفته گذشته با ابلاغ رسمی وزیر صنعت، معدن و تجارت واردات خودرو به کشور به طور عمده تنها به یک شرکت واگذار و به طورعلنی انحصاری شد.

وبسایت رسمی مجلس گزارش داد که به این ترتیب بیش از ۷۰ درصد از خودروهای وارداتی بازار خودرو ایران تحت انحصار یک وارد کننده داخلی قرار می‌گیرد.

 .عباس صلاحی از نمایندگان مجلس گفت که اعطای این امتیاز به یک شرکت رانت محسوب می‌شوداو گفت: «متاسفانه به دلیل وجود فساد اداری در روند واردات خودرو دست‌هایی که به صورت مافیایی اقدام می‌کنند.»

واردات خودرو در سال ۱۳۹۲ بیشتر از ۳ میلیارد دلار بوده است.