طرحی در مجلس در حال بررسی است که اگر تصویب بشود، مطابق آن برای لو دادن کارگران افغان بدون مجوز جایزه تعیین خواهد شد.

عبدالرضا عزیزی، عضو فراکسیون کارگری مجلس، در جلسه‌ای به اسم «تهدید اتباع بیگانه برای بازار کار کارگران ساختمانی» گفته است: «در این طرح به فردی که کارفرمای متخلف را کشف کرده است، ۳۰ درصد از مبلغ جریمه کارفرمای متخلف تعلق می‌گیرد.»

علیرضا محجوب، رییس فراکسیون کارگری هم از وزارت کشور انتقاد کرد که «با صدور یک برگه کاغذ آنها [کارگران افغان] را به کشور راه می‌دهد.»

محجوب گفت: «مدیران هتل‌ها در حال حاضر از سخت گیری به خاطر ویزا گلایه می‌کنند و می‌گویند مشتریان خود را از دست داده‌اند. از این کشورها که داعش نمی‌آید بلکه داعش از مرزهای کشورهای همجوار وارد ایران می‌شود.»

Send this to a friend