در خوزستان؛ توزیع ماسک و دیگر هیچ!

در خوزستان؛ توزیع ماسک و دیگر هیچ!

عبدالحسین مقتدایی، استاندار خوزستان، می‌گوید که در روزهای اخیر برای مبارزه با گرد و غبار به مردم ماسک داده شده است.
این در حالی است که مدیرکل محیط زیست خوزستان گفته است میزان گرد و غبار شهر اهواز در دو روز گذشته ۲۶ برابر حد مجاز است.
طی روزهای گذشته پدیده تکراری گرد و غبار شدید در شهرهای مختلف خوزستان و به ویژه شهر اهواز، باعث اختلال در زندگی عادی شهروندان خوزستانی شد، تا جایی که حتی نفس کشیدن را بر مردم تنگ کرد.