«تحصیل رایگان، به کیفیت تحصیل لطمه می‌زند.»

«تحصیل رایگان، به کیفیت تحصیل لطمه می‌زند.»

به گفته دکتر علی اشرفی‌زاده معاون آموزشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی «تحصیل هزینه و ارزش دارد و هیچ چیزی رایگان نیست.»

وی با تاکید بر اینکه ما باید یاد بگیریم که تحصیل هزینه و ارزش دارد و هیچ چیزی رایگان نیست، گفت: این موضوعات با موضوع کنکور نیز ارتباط دارد؛ چرا که دانشجویان وقتی به صورت روزانه وارد دانشگاه می‌شوند، به دلیل رایگان بودن نگران کیفیت تحصیل نیستند و به نوعی فقط دوره تحصیلی خود را پایان می‌دهند.

به گفته علی اشرفی‌زاده: متأسفانه دانشجویان ما انگیزه خود را در دوره تحصیل به ویژه دکتری از دست داده‌اند و دانشجویان وقتی وارد دوره دکتری می‌شوند چون تحصیل رایگان دارند تعهدی برای حضور تمام وقت نمی‌بینند. این مسائل انگیزه دانشجویان را پایین می‌آورد.