دست‌فروشی جرم نیست؛ شغل ماست

دست‌فروشی جرم نیست؛ شغل ماست

جمعی از دستفروشان خیابان ولیعصر با استناد به ماده ۳ قانون نظام صنفی (رسمیت بخشی واحدهای صنفی سیار) و مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون، ظهر امروز، سه شنبه ۱۱ تیر ۹۸ حوالی ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۳۰، مقابل شهرداری ناحیه ۱ منطقه ۱۱ در اعتراض به ممنوعیت دو هفته‌ای بساط‌هایشان تجمع کردند.

ممنوعیت کسب‌وکار دستفروشان خیابان ولیعصر از منطقه جمهوری تا زرتشت طی دو هفته گذشته باعث اعتراض دستفروشان این منطقه شد. این ممنوعیت که  عامل جمع‌آوری حدود ۳۰۰۰ بساط شده، دستفروشان معترض را مقابل درب شهرداری ناحیه ۱ منطقه ۱۱ کشاند.

دستفروشان در این تجمع، بنری همراه داشتند که با اشاره به ماده ۳ قانون نظام صنفی (رسمیت بخشی واحدهای صنفی سیار) و مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون، اعلام می‌کرد که «دستفروشی جرم نیست، شغل ماست»