معاونت شهرسازی به محلی برای دور زدن قوانین شهرسازی تبدیل شده است

معاونت شهرسازی به محلی برای دور زدن قوانین شهرسازی تبدیل شده است

به گفته محمد سالاری معاونت معماری و شهرسازی به معاونتی برای دور زدن قوانین معماری و شهرسازی تبدیل شده است.

محمد سالاری در جلسه شورای شهر تهران گفت: در دهه‌های گذشته معاونت معماری و شهرسازی به محلی برای تأمین درآمدهای شهر تبدیل شده و مأموریت‌های خود را انجام نمی‌دهد.

سالاری هم‌چنین با اشاره به وعده اصلاح فرآیند صدور پروانه ساخت نیز گفته است: شهردار سابق تهران مصاحبه، نامه‌نگاری و اعلام کردند تا پایان سال ۹۷ فرآیند صدور پروانه کوتاه و اصلاح می‌شود اما این فرآیند نسبت به ۱۰ سال گذشته طولانی‌تر، رانت‌زاتر و فسادانگیزتر شده که بهتر نشده است.