عبدل الرعوف الشریف وزیر بهداشت تونس روز شنبه پس از آن‌که ۱۱ نوزاد به طور مرموزی طی ۲۴ ساعت در یک بیمارستان در پایتخت مردند استعفا داد.

وزارت بهداشت و دادستان کشور بررسی و تحقیق درباره علل این موضوع را آغاز کرده‌اند. گفته می‌شود به احتمال زیاد مرگ این نوزادان بر اثر یک شوک عفونت خونی رخ داده است. استعفای وزیر بهداشت تنها ۴ ماه پس از انتصاب او اتفاق افتاده است. نخست وزیر به طور مستقیم دستور داده که بخش‌های پزشکی، بهداشتی و دارویی دولتی مورد تحقیق قرار بگیرند.

تا پیش از سقوط دولت زین العابدین بن علی در سال ۲۰۱۱، تونس یکی از بهترین خدمات درمانی در آفریقای شمالی را داشت و توریسم درمانی یکی از منابع درآمدی کشور بود. امروزه اما مردم تونس به کاهش خدمات دولتی معترض هستند. منتقدان دولت می‌گویند که دولت فعلی به شکل گسترده‌ای فاسد است.