استعفای وزیر بهداشت تونس پس از مرگ مرموز ۱۱ نوزاد

استعفای وزیر بهداشت تونس پس از مرگ مرموز ۱۱ نوزاد

عبدل الرعوف الشریف وزیر بهداشت تونس روز شنبه پس از آن‌که ۱۱ نوزاد به طور مرموزی طی ۲۴ ساعت در یک بیمارستان در پایتخت مردند استعفا داد.

وزارت بهداشت و دادستان کشور بررسی و تحقیق درباره علل این موضوع را آغاز کرده‌اند. گفته می‌شود به احتمال زیاد مرگ این نوزادان بر اثر یک شوک عفونت خونی رخ داده است. استعفای وزیر بهداشت تنها ۴ ماه پس از انتصاب او اتفاق افتاده است. نخست وزیر به طور مستقیم دستور داده که بخش‌های پزشکی، بهداشتی و دارویی دولتی مورد تحقیق قرار بگیرند.

تا پیش از سقوط دولت زین العابدین بن علی در سال ۲۰۱۱، تونس یکی از بهترین خدمات درمانی در آفریقای شمالی را داشت و توریسم درمانی یکی از منابع درآمدی کشور بود. امروزه اما مردم تونس به کاهش خدمات دولتی معترض هستند. منتقدان دولت می‌گویند که دولت فعلی به شکل گسترده‌ای فاسد است.