مصباح یزدی: رهبری شعار را از دست سوسیالیست‌ها گرفته‌اند

مصباح یزدی: رهبری شعار را از دست سوسیالیست‌ها گرفته‌اند

محمدتقی مصباح یزدی گفت: «اگر وجود مقام معظم رهبری و تدبیر ایشان نبود،‌ شاید در کشور ما هم احزاب مارکسیست ایجاد شده بود اما ایشان وضع را کنترل کرده‌اند و شعار را از دست سوسیالیست‌ها گرفته‌اند.»

او گفت در کشورهای غربی «انجمن‌هایی وجود دارند که در آن‌ها بحث و نتیجه گیری می‌شود و گاهی نیز نتیجه آن استفاده از راهپیمایی‌ها و تظاهرات است. اما آیا راهی که از اسلام و منابع دینی آموختیم، همین است؟»

او گفت شرایطی در جهان به وجود آمده است که احزاب مارکسیستی در حال شکل گرفتن هستند، اما با تدبیری که در ایران شده چنین اتفاقی نخواهد افتاد.