وام ۱۰ میلیونی برای پرداخت شهریه

وام ۱۰ میلیونی برای پرداخت شهریه

آموزش و پرورش اعلام کرده که به دانش‌آموزان مدارس غیردولتی برای پرداخت شهریه وام می‌دهد.

مجتبی زینیوند، مدیرکل مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش، به واحد مرکزی خبر گفته دانش‌آموزی که زیر بار قرض این وام ۱۰ میلیون تومانی رفته باید در ۱۳ ماه و با سود ۴٪ آن را بازپرداخت کند.

در سال‌های اخیر روند پولی و تجاری شدن آموزش در ایران تشدید شده است.