نصب صفحات خورشیدی برای بیشتر خانه‌های کالیفرنیا اجباری می‌شود

نصب صفحات خورشیدی برای بیشتر خانه‌های کالیفرنیا اجباری می‌شود

ایالت کالیفرنیا از این پس تمام خانه‌های تک خانواری خود را موظف به نسب صفحات خورشیدی می‌کند. پیش‌بینی می‌شود این حرکت که از سوی کمیسیون انرژی کالیفرنیا مصوب شده، در ابتدا هزینه خانه‌ها را بالا ببرد اما در طولانی‌مدت به علت مصرف انرژی کمتر هزینه‌ خانه‌ها را کاهش دهد.

کالیفرنیا قصد دارد تا سال ۲۰۲۰ تمام خانه‌های تازه ساختش را «انرژی صفر» کند. ساختمان انرژی صفر به ساختمانی می‌گویند که مصرف انرژی سالانه آن با میزان انرژی تولیدپذیر آن برابر باشد. با توجه به محدود بودن و آلایندگی منابع سوخت فسیلی، بسیاری از صنایع و دیگر ارگان‌ها به سمت استفاده و تولید انرژی‌های غیرفسیلی مثل انرژی خورشیدی، بادی و آبی حرکت می‌کنند.