انتشار جلد چهارم کتاب تاریخ جنسیت فوکو در فرانسه

انتشار جلد چهارم کتاب تاریخ جنسیت فوکو در فرانسه

بیش از سی سال پس از مرگ میشل فوکو، پنجشنبه گذشته کتاب جدیدی از او به‌دست انتشارات گالیمار در فرانسه منتشر شد.

این کتاب که «اعترافات تن» نام دارد، جلد چهارم از مجموعه تاریخ جنسیت فوکوست. کتاب بخشی از جستجوی ناتمام فوکو درباره موضوع جنسیت در تفکر و کردارهای نخستین مسیحی است. سه جلد پیشیین این مجموعه به موضوع جنسیت در دوران مدرن، از قرن هفدهم تا بیستم، در یونان باستان، و در جهان روم می‌پردازد.

فوکو در این پژوهش‌گری قصد داشت توضیح دهد چطور جنسیت به موضوع کاوش‌گری علمی و درگیری‌های اخلاقی بدل شده است. از این مجموعه تنها بخش اول، تحت عنوان «اراده به دانستن» به فارسی منتشر شده است.

فوکو نتوانست جلد چهارم این مجموعه را به پایان برساند و در سال ۱۹۸۴ از دنیا رفت. پس از آنکه دست‌نوشته‌های فوکو برای این کتاب در سال ۲۰۱۳ در دسترس محققان قرار گرفت، خانواده او تصمیم به انتشار آن گرفتند.