محرومیت خانواده صیادان اسیر از مستمری تامین اجتماعی

محرومیت خانواده صیادان اسیر از مستمری تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی برای برقراری مستمری خانواده‌های ماهیگیران ربوده شده اعلام آمادگی کرد اما این ماهیگیران بیمه نبوده‌اند که حالا خانواده آنها بتواند از این مستمری استفاده کنند.

علیم افشار، مدیرعامل تعاونی صیادان چابهار و کنارک تا آنجا که می‌دانیم هنوز هیچ خانواده‌ای برای دریافت مستمری مراجعه نکرده‌است و برای همین می‌توان نتیجه گرفت که بیشتر ماهیگیران گرفتار تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی قرار ندارند.

به گفته او برخورداری ماهیگیران و خانواده‌های آنها از خدمات بیمه‌ تامین اجتماعی، یکی از مسائلی است که در سال‌های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

ماهیگیران در استان سیستان و بلوچستان برای به صید ماهی مجبورند به قلمرو دزدان دریایی سومالی در خلیج عدن بروند. فقر و بیکاری آنها را مجبور می‌کند این خطر را به جان بخرند. در چند سال گذشته ده‌ها ماهیگیر ایرانی به دست دزدان دریایی اسیر شده‌اند اما دولت هیچ اقدامی برای آزادی آنان انجام نداده است. بر اساس آماری رسمی حداقل هفت میلیون نفر در ایران هیچ بیمه‌ای ندارند.