تلاش برزیل برای اشغال مجدد آمازون

تلاش برزیل برای اشغال مجدد آمازون

اسناد جدیدی به دست اینترسپت رسیده که نشان می‌دهد دولت رییس جمهور بولسونارو در حال تلاش برای صنعتی سازی و توسعه نواحی داخلی جنگل‌های آمازون است. این شروع‌ مجدد یک پروژه قدیمیست، در طی قرن گذشته تعدادی از دولت‌های برزیل نیز همچین نقشه‌هایی با توجیه سود اقتصادی و از سویی رفع پارانویای ژئوپولیتیک در سر داشته‌اند. برای مثال در طی دوره دیکتاتوری نظامی در سال‌های ۱۹۳۰ دولت با ساخت جاده و توسعه کشاورزی در این مناطق و جابجایی مردم تلاش می‌کرد تا این مناطق را به برزیل ضمیمه کند و شعار «اشغال برای پیشگیری از تسلیم» سر‌می‌داد.

اسناد بدست آمده نشان می‌دهند پروژه ای جدید با نام «بارونِ ریو برانکو» توسط ارتش به بخش خصوصی ارائه شده و چشم‌اندازی از توسعه پروژه‌های وسیع را ترسیم می‌کند که در نهایت منجر به افزایش سهم منطقه آمازون در اقتصاد برزیل می‌شود. این پروژه با برداشت وسیع از منابع طبیعی، ساخت پل‌های مقیاس بزرگ، سدها و بزرگ‌راه ها و ساکن کردن افراد غیر بومی در این مناطق منجر به موج دومی از جنگل‌زدایی و بهم ریختگی زندگی مردم بومی خواهد شد.

۱- بخشی از اتوبان BR-163 که پیشتر ساخته شده. ۲- امتداد طراحی شده برای اتوبان BR-163 ۳- پل اوبیدوس بر روی رود آمازون. ۴- سد برق‌آبی بر روی رود ترومبتاس.