نقد و بررسی طرح کارورزی در دانشگاه تهران

نقد و بررسی طرح کارورزی در دانشگاه تهران

انجمن علمی جامعه‌شناسی با همکاری انجمن علمی انسان‌شناسی دانشگاه تهران میزگرد نقد و بررسی طرح کارورزی را برگزار می‌کند

در این نشست مراد فرهادپور، پرویز صداقت، محمد مالجو، کاظم مالجو و کاظم فرج‌الهی سخنرانی خواهند کرد.

میزگرد نقد و بررسی طرح کارورزی روز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سالن مطهری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران واقع در خیابان جلال آل‌احمد، پل گیشا برگزار می‌شود.