برگزاری رویداد شهر بدون مانع در چهارراه ولیعصر

برگزاری رویداد شهر بدون مانع در چهارراه ولیعصر

مجمع حق بر شهر باهمستان در نظر دارد روز ۱۲ آذر مصادف با روز جهانی معلولان، رویداد «شهر بدون مانع» را در چهارراه ولیعصر، با محوریت حذف نرده‌های این چهارراه برگزار کند

این رویداد با شعار «در جستجوی حق حرکت امن، سهل و پیوسته برای پیاده‌ها در شهر» برگزار می‌شود.

شهرهای ایران برای رفت و آمد معلولان مناسب‌سازی نشده و این افراد به سختی می‌توانند در معابر عمومی حضور پیدا کنند. شهرداری‌ها به جای رفع موانع در برخی محل‌ها مانند چهارراه ولیعصر موانع بیشتری هم ایجاد کرده‌اند که در عمل تجاوز به حقوق شهروندان است.

ساخت زیر گذر چهارراه ولیعصر و کشیدن نرده اطراف آن، امکان حضور گروه‌هایی با نیازهای متفاوت از جمله معلولان را در این چهارراه غیرممکن کرده است. باز کردن نرده‌های این چهارراه و گذرگاه‌های مشابه می‌تواند قدمی مثبت برای حرکت امن، سهل و پیوسته برای عابرپیاده در شهر باشد.