تجمع مالباختگان موسسه ثامن‌الحجج در نمایشگاه مطبوعات

تجمع مالباختگان موسسه ثامن‌الحجج در نمایشگاه مطبوعات

نمایشگاه مطبوعات امسال به محل تجمع مالباختگان موسسات مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.
پس از آنکه مالباختگان پدیده شاندیز در نمایشگاه تجمع کردند و به روزنامه‌های استان خراسان به علت نادیده‌گرفتنشان اعتراض کردند، مالباختگان موسسه ثامن الحجج هم در نمایشگاه مطبوعات تجمع کردند.
موسسه ثامن الحجج که چند سال پیش فعالیت خود را بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی شروع کرد اما بعد با مشکل بازپرداخت سپرده مواجه شد. ورشکستگی یا پاسخگونبودن موسسات مالی غیرمجاز در این سال‌ها به یکی از معضلات بزرگ سیستم مالی و بانکی کشور تبدیل شده است.