بررسی تکوین طبقه کارگر در انگلستان در دانشگاه تربیت مدرس

بررسی تکوین طبقه کارگر در انگلستان در دانشگاه تربیت مدرس

گفتگوی تاریخ، اقتصاد و جامعه‌شناسی با محوریت کتاب «تکوین طبقه کارگر در انگلستان» با حضور هاشم آقاجری، محمد مالجو و جواد مرشدلو در انجمن علمی دانشجوی تاریخ دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.

این نشست شنبه ۲۲مهر، ساعت ۱۶/۳۰ در دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسان، تالار میرحسنی برگزار خواهد شد.