توصیه علی معلم به تناولی برای «فضولی ‌نکردن در کار غیر»

توصیه علی معلم به تناولی برای «فضولی ‌نکردن در کار غیر»

دعوای بانک پاسارگاد و فرهنگستان هنر درباره سرنوشت آثار توقیفی در فرهنگستان هنر دوباره بالا گرفت. علی معلم، رئیس این فرهنگستان به انتقاد پرویز تناولی از توقیف این آثار پاسخ داده و گفته است:«شفاعت شما فضولی در کار غیر و نه کار خیر است.»

اواخر سال گذشته شرکت پارس آرین (یکی از شرکت‌های بانک پاسارگاد) بر سر مبلغ اجاره گالری‌های مؤسسه فرهنگی هنری صبا با فرهنگستان هنر به توافق نرسید و قصد تخلیه محل و جابه‌جایی آثارش را داشت که با توقیف آثار مواجه شد.

به گفته تناولی، حبس آثار موزه بانک پاسارگاد در فرهنگستان هنر یک اشتباه بزرگ و مضر است چون زمینه‌ساز فرار سرمایه از هنر می‌شود.

محمدعلی معلم دامغانی هم در پاسخ به تناولی با اشاره به عدم ارتباط موزه شرکت پارس آریان و بانک پاسارگاد با فرهنگستان هنرتناولی را خطاب قرار داده و گفته است: « هنر خری و هنر فروشی شما هم به شما مربوط است. مسئله سوء‌استفاده از حیثیت فرهنگستان و تطمیع و تاثیر در عوامل یک مرکز فرهنگی و دخالت در امور داخلی اداره دولتی است. شفاعت شما فضولی در کار غیر و نه کار خیر است. / انجیر فروش را چه بهتر/ انجیر فروشی ای برادر»

ماه‌ها است که مشاجره لفظی بانک پاسارگاد و فرهنگستان هنر ادامه دارد و دو طرف به جای شفاف‌کردن ماجرا به جدال لفظی با یکدیگر پرداخته‌اند. فرهنگستان هنر مدعی است این آثار مسروقه‌ و یا از سارقان هنری خریداری شده‌اند در حالی‌که شرکت پارس آرین اسناد مالکیت این آثار را منتشر کرده است.