یک سوم جمعیت ایران در وضعیت بد مسکن به‌سر می‌برند

یک سوم جمعیت ایران در وضعیت بد مسکن به‌سر می‌برند

وزیر راه و شهرسازی گفته یک سوم جمعیت شهری ایران در وضعیت بدمسکن به سرمی‌برند و باید راهکاری برای حل این مشکل پیدا کرد.

به گفته عباس آخوندی ۳۰ درصد جمعیت شهری کشور در بافت فرسوده و ناکارآمد یا حاشیه‌ها سکونت دارند و سر و سامان دادن به این اوضاع مساله واقعی در حوزه مسکن است.

او همچنین گفته بهتر است به دنبال راهکاری اساسی برای حل سکونتگاه ایمن کسانی باشیم که در شرایط بدمسکنی به سر می‌برند.

مشکل تامین مسکن و رکود در بازار آن مشکلی است که دولت هنوز نتوانسته برای آن راه‌حل مشخصی پیدا کند. وزارت راه و شهرسازی که مسئول مستقیم حل مشکل مسکن است در این زمینه به جای حل مسئله، طرح مسئله می‌کند. ایران با کمبود یک میلیون و ۴۰۰هزار مسکن روبرو است درحالیکه ۲/۵میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد. برخی کارشناسان حوزه مسکن معتقدند برنامه دولت برای مشکل مسکن نه حل مسأله دسترسی به مسکن برای اقشار کم‌درآمد بلکه رونق دادن به بازار سوداگرانه مسکن و جبران ضرر قشر منفعت‌جوی بورژوازی مستغلات است.