نیمی از بازماندگان از تحصیل به دلیل فقر تحت هیچ حمایتی نیستند

نیمی از بازماندگان از تحصیل به دلیل فقر تحت هیچ حمایتی نیستند

معاون رفاه اجتماعی وزارت  تعاون گفته فقط نیمی از دانش‌آموزانی که به دلیل فقر به مدرسه نمی‌روند تحت پوشش سازمان‌های حمایتی قرار دارند.

به گفته احمد میدری ۵۰ هزار نفر و یا به عبارتی  ۵۰ درصد کودکان شناسایی شده، تحت حمایت سازمان بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند.

آمارهای متفاوتی در سال‌های گذشته درباره کودکان بازمانده از تحصیل منتشر شده است اما وزیر رفاه چند روز پیش اعلام کرد تعداد این کودکان ۱۴۰هزار نفر است که ۳۵هزار نفر آنها کلاس اولی‌اند. ربیعی مدعی شده بود که ۵۰درصد این افراد احتمالا مهاجران افغانستانی باشند. دولت موظف است زمینه تحصیل رایگان را برای همه افراد جامعه مهیا کند.