برگزاری نشست تبعات اجتماعی طرح کارورزی

برگزاری نشست تبعات اجتماعی طرح کارورزی

نشست «تبعات اجتماعی طرح کارورزی، اشتغال یا بحران اشتغال؟» روز دوشنبه نهم مرداد ماه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

در این نشست پرویز صداقت با موضوع طرح کارورزی و پروژه ارزان‌سازی و بی‌ثبات‌سازی نیروی کار، یاشار دارالشفاء با موضوع ضرورت سیاسی مقاومت علیه تهاجم به نیروهای کار، حسین اکبری با موضوع حقوق کار در تله مقررات‌زدایی بازار آزاد از انقلاب تاکنون و فرشید یزدانی با موضوع طرح کارورزی، ناکارآمدی در سیاست‌گذاری اجتماعی سخنرانی خواهند کرد.