برگزاری جلسه نقد زندگی روزمره تهیدستان شهری در ایران

برگزاری جلسه نقد زندگی روزمره تهیدستان شهری در ایران

«زندگی روزمره تهیدستان شهری در ایران» نوشته علیرضا صادقی در سلسله نشست‌های نقد پژوهش‌های شهری سه‌شنبه ۲۷تیر نقد و بررسی می‌شود.

دبیر این نشست پرویز اجلالی و اعضای پنل نقد و بررسی را حسین راغفر، محمد مالجو و مهرداد جواهری‌پور تشکیل می‌دهند.

این جلسه روز سه‌شنبه ۲۷تیر ماه از ساعت ۱۶ تا ۱۹ در دفتر جامعه مهندسان مشاور ایران واقع در ولنجک، خیابان بیشت و ششم، بلوار دانشجو، میدان البرز، نبش سلامی شماره ۲۵ برگزار می‌شود.