عقب‌گرد ۱۱پله‌ای آمریکا در فهرست کشورهای صلح‌آمیز

عقب‌گرد ۱۱پله‌ای آمریکا در فهرست کشورهای صلح‌آمیز

ایالات متحده آمریکا با سقوط ۱۱پله‌ای در جایگاه ۱۱۴مین کشور با زندگی صلح‌آمیز از میان ۱۶۱ کشوری قرار گرفت که موسسه اقتصاد و صلح آنها را بررسی کرده است.

این فهرست ۲۳شاخص مختلف را برای پوشش درگیری‌ و کشمکش‌ها، خشونت داخلی، جرم و جنایت، حقوق بشر و پایداری اقتصادی مورد بررسی قرار می‌دهد.

بر اساس این فهرست آمریکا بیشترین عقب‌گرد را در زمینه صلح جهانی داشته که بر اساس تلاطم سیاسی، وخامت آزادی رسانه‌ها، افزایش جرم و فساد و کاهش پذیرش گروه‌های اقلیت تعریف می‌شود.