دستور پرداخت دیه ۲۱۰میلیون تومانی به بازماندگان یورت

دستور پرداخت دیه ۲۱۰میلیون تومانی به بازماندگان یورت

رئیس بیمه مرکزی گفته به شرکت بیمه آسیا دستور داده تا سقف بیمه‌نامه را که معادل دیه ۴۰ نفر از کارگران معدن زمستان یورت است به خانواده بازماندگان کارگران فوت شده در معدن بپردازد.

گویا شرکت بیمه آسیا پیشتر اعلام کرده بود به بازماندگان کشته‌شدگان معدن یورت تا سقف ۱۷میلیون تومان دیه پرداخت خواهد کرد اما رئیس بیمه مرکزی گفته مسئولیت شرکت در مورد معدنچیان تا سقف ۴۰ نفر هر کدام به ازای یک دیه کامل که در حال حاضر ۲۱۰ میلیون است بیمه شده و لذا برای ۴۰ نفر هر کدام ۲۱۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود.

به گفته عبدالناصر همتی تما هشت میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان مبلغ دیه را بیمه آسیا پرداخت خواهد کرد و برای آن سه نفری که مازاد ۴۰ نفر بودند هم «یک فکری هم می‌کنند و در آن رابطه مشکلی نیست.»

پیشتر گفته شده بود کارفرمای معدن یورت فقط برای پنج یا شش نفر بیمه مسئولیت خریداری کرده بود اما رئیس بیمه مرکزی می‌گوید تعهدات بیمه‌نامه معدن تا سقف ۴۰ نفر است و البته باید حداقل به تعداد کارگرانی که در آنجا کار می‌کردند بیمه‌نامه صادر می‌شد که آن حدود ۲۰۰ نفر بود.

علت انفجار معدن یورت هنوز به درستی مشخص نشده اما در این بین نبود آمار دقیق از کارگرانی که مشغول کار بودند، و پرداخت‌نشدن حقوق آنها نشان از بی‌توجهی کارفرما و ضعف نظارت بر محیط کار از طرف وزارت کار دارد.